دفتر مرکزی:

آدرس: مشهد – خیابان دانشگاه – چهارراه دکتری – ابن سینا۲ پلاک۱۱ طبقه دوم
تلفن: ۰۵۱۳۸۴۳۴۶۵۵
تلفکس: ۰۵۱۳۸۴۳۶۱۳۹
ارتباط با بخش فروش: ۰۹۱۵۶۱۷۶۹۳۸    –    ۰۹۱۵۲۳۲۳۶۰۴

شرکت طراحی داخلی ساو