طراحی نما ویلا
در طراحی‌های مدرن و در اینجا به طور خاص در طراحی ویلای مدرن معمولا از رنگ‌ها به صورت ترکیبی از رنگ‌های خنثی و رنگ‌های غنی و روشن استفاده می‌شود.
طراحی داخلی ساختمان اداری

 فضاها و عملکردهای ضروری ساختمان اداری شامل: ساختار، طراحی نما ساختمان اداری، متریال های نما، طراحی نورپردازی نما، سیرکولایسون، دفاتر، ویژگی های رفع نیازهای ارباب رجوع در فضا، و فناوری های نوین می باشد